Word supporter

Veilig opgroeien

We willen positieve jeugdervaringen, veerkracht en sociale steun voor zowel ouders als kinderen en jongeren stimuleren.

Ode aan alle ouders

Het is fijn als we er voor ouders zijn. Want het gevoel dat je gesteund, geholpen en gezien wordt en dat er mensen voor je klaar staan, is juist in die cruciale 1e 1.000 dagen met je kindje van groot belang. In de eerste 1.000 dagen, leg je de basis voor een gezonde toekomst.

Hoe je ouders kunt supporten?

Het ouderschap maakt trots, maar ook kwetsbaar. En de meeste ouders (91%) vinden het ouderschap pittig. Daarom is het zo fijn als we er voor ouders zijn. En iets kleins kan al veel betekenen. Kijk op deze pagina wat jij kunt doen.

Campagnes onder het thema veilig opgroeien

Je Monster de Baas

Met deze campagne door en voor jongeren willen we laten weten dat ingrijpende jeugdervaringen veel voorkomen, dat je niet alleen bent en dat het helpt als je steun zoekt en erover praat. Ook roepen we op om een luisterend oor te bieden.

Praat

Die nare ervaringen kun je met je meedragen als een onzichtbaar monster, groot of klein. Het monster kan flink in de weg zitten. Als je er over praat zul je merken dat je er minder last van hebt.

Of luister

Door te luisteren naar iemands verhaal kun je een grote steun zijn. Wees open en laat weten dat je er voor hem of haar bent.

Voor meer informatie kunnen jongeren terecht op de website www.jemonsterdebaas.nl.

Inzichten over ingrijpende jeugdervaringen

Wat verstaan we onder ingrijpende jeugdervaringen? Hoe vaak komt het vóór? Wat zijn de mogelijke gevolgen? Wat zijn beschermende factoren? En wat kunnen ouders, kinderen en mensen om hen heen doen om gezondheidsschade te voorkómen en veerkracht te versterken? Dit zijn belangrijke vragen, waar op basis van wetenschappelijke inzichten antwoorden op te geven zijn. Deze inzichten willen wij delen met iedereen die er zijn of haar voordeel mee kan doen.

Onderstaande infographics over ingrijpende jeugdervaringen zijn ontwikkeld door Augeo Foundation, partner van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen. Ze zijn primair gericht op professionals die met ouders en kinderen werken. Lees hier méér over hoe je informatie over ingrijpende jeugdervaringen wel en niet kunt gebruiken.

25%

van de kinderen en jongeren maken ingrijpende jeugdervaringen mee

30-40%

van de ouders met ACE’s geeft deze ervaringen door aan hun kinderen

De Breinbijsluiter

Hoe ontwikkelt het brein zich? Hoe reageert het brein op stressvolle of onveilige situaties in het leven van kinderen en volwassenen? Wat kun je als jongere doen om te werken aan een veerkrachtig brein of om je brein te helpen herstellen van stressvolle gebeurtenissen? En wat kun je als ouder doen om je eigen brein en dat van je kind(eren) gezond en veerkrachtig te houden? De antwoorden op deze vragen krijg je in De Breinbijsluiter: een interactieve animatie over stress, tegenslag en veerkracht.

De ontwikkeling van het brein

Video: Breinbijsluiter over de ontwikkeling van het brein

Breinbijsluiter voor Jongeren

Video: Breinbijsluiter voor jongeren

Het meerjarenprogramma

Voorkómen van gezondheidsschade door ingrijpende jeugdervaringen is een samenwerking tussen de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en een collectief van vermogens- en kinderfondsen, waaronder Stichting FEMI, Triodos Foundation, Adessium, Kinderpostzegels en Augeo, die zich verenigd hebben rond deze gezamenlijke doelstelling.

Veelgestelde vragen

  • Zijn ingrijpende jeugdervaringen te voorkomen?

    Natuurlijk is niet alles te voorkómen, maar we weten inmiddels wel uit wetenschap en praktijk dat ingrijpende jeugdervaringen deels te voorkómen zijn, en ook dat (gezondheids)schade als gevolg ervan kan worden voorkómen of in ieder geval beperkt. Diverse studies en voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat een belangrijke (eerste) stap in een effectieve aanpak is: het taboe doorbreken, mensen ervan bewust maken dat het meemaken van ingrijpende jeugdervaringen iedereen kan overkomen en hoe belangrijk het is om erover te praten met iemand die je vertrouwt. Vandaar dat wij de jongerencampagne ‘Je Monster de Baas’ gelanceerd hebben met als kernboodschap: “Nare ervaringen kunnen je leven beheersen. Zoek steun en praat erover. Dat helpt.” Verder is het belangrijk dat we het als samenleving ouders makkelijker maken om hun kinderen veilig op te laten groeien zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot veerkrachtige volwassenen. Door ouderschap meer te waarderen en erkennen, gedegen informatie te delen over veilig opgroeien en sociale steun te stimuleren.

  • Waarom wordt hier aandacht aan besteed door de gezondheidsfondsen?

    De Gezonde Generatie begint bij een gezonde basis. Daarom maken we ons sterk voor het veilig opgroeien van kinderen, het versterken van veerkracht van ouders en kinderen, het bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van het (kinder)brein en het voorkómen van gezondheidsschade door ingrijpende jeugdervaringen. Door oog te hebben voor ingrijpende jeugdervaringen als veelvoorkomende onderliggende factor voor ongezond gedrag en gezondheidsschade, en door in te zetten op het voorkómen ervan, willen we de impact van het programma Gezonde Generatie nog verder vergroten. Dit programma is een samenwerking tussen een collectief van kinder- en vermogensfondsen, Augeo, inhoudelijke experts op het terrein van ingrijpende jeugdervaringen en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). Hiermee wordt voor het eerst in Nederland de preventie van ingrijpende jeugdervaringen opgenomen in een integrale gezondheidsvisie met een preventieve doelstelling en een langetermijnperspectief.

Heb je een vraag?

Neem gerust contact met ons op en we staan je graag te woord!

gezondegeneratie@gezondheidsfondsen.nl

Eleanne Plaizier

Projectleider Veilig opgroeien