Word supporter

22 gezondheidsfondsen pleiten: neem Gezonde Generatie mee in verkiezingsprogramma’s

  • Algemeen

In een op 1 augustus verzonden brief aan de verkiezingscommissies van de politieke partijen pleiten 22 gezondheidsfondsen om de Gezonde Generatie op te nemen in de partijprogramma’s. Zij wijzen daarbij op de gezondheidscrisis die aan het ontstaan is.

Zo worden we ouder, maar zijn we langer ziek en de zorg is al overbelast. Door vol in te zetten op preventie en een gezonde leefstijl kunnen we een Gezonde Generatie op laten groeien die wél langer gezond leeft. Zo dragen we bij aan het terugdringen van het aantal chronisch zieken, de betaalbaarheid van de zorg en voorkomen we veel maatschappelijk leed. Daarnaast helpen we sociaaleconomische gezondheidsverschillen verkleinen en kunnen we problemen op de arbeidsmarkt oplossen. Onze economie is afhankelijk van gezonde Nederlanders.

Er is geen magie nodig maar actie!

Een Gezonde Generatie in 2040 is haalbaar en nodig. De eerste stappen daartoe zijn al gezet met het overnemen van de Gezonde Generatie als doel van het preventiebeleid van de Rijksoverheid én recent nog, de concrete afspraken erover in onder meer het GALA akkoord. Het is nodig om de realisatie van de Gezonde Generatie te versnellen en gezond leven veel makkelijker te maken, door onder meer:

  • ouders te steunen bij de eerste 1000 dagen van hun kind omdat daar de basis voor de Gezonde Generatie ligt. Dat kan door het ontwikkelen van een overkoepelende gezinsvisie met daarin onder meer aandacht voor het welbevinden van ouders, moderne verlofregelingen en kinderopvang voor alle kinderen;
  • de omgeving van de jeugd gezonder te maken, zodat zij minder geconfronteerd worden met roken (incl. vapen), ongezonde voeding, alcohol en online gokken. Bewezen effectieve overheidsmaatregelen op het terrein van prijs, beschikbaarheid, product en marketing zijn een onmisbare steun voor de activiteiten die we samen met andere maatschappelijke organisaties ondernemen;
  • de (mentale) gezondheid van jongeren te beschermen door onder meer het versterken van sociale en emotionele vaardigheden in het onderwijs als basisvoorwaarden voor zelfvertrouwen, veerkracht, weerbaarheid én voor gezond cognitief leren;
  • bewegen en sport, met name in wijken waar bewegingsarmoede is, te stimuleren;
  • gezondheid te borgen bij alle ministeries en te werken aan een kabinetsbrede inzet op gezondheid, preventie en leefstijl. Oftewel, ‘Health and wellbeing in all policies’.

Wij, gezondheidsfondsen, gaan met onze samenwerkingspartners door op weg naar een Gezonde Generatie en hebben de overheid daar hard bij nodig!

Gerelateerde berichten