Word supporter

Sporten & bewegen

Alle jongeren verdienen een gezonde leefstijl en de mogelijkheid om volop te kunnen sporten en bewegen. Juist ook jongeren die nu nog minder kansen krijgen. Als volwassenen, als ouders, leraren, organisaties en beleidsmakers kunnen we dit mogelijk maken. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat Nederland in 2040 de gezondste jeugd ter wereld heeft.

Is het nodig?

Uit een recent gepresenteerd internationaal onderzoek blijkt dat het op een aantal terreinen best goed gaat met de leefstijl van de Nederlandse jeugd, maar ook dat er op veel terreinen nog winst geboekt moet worden. Bijvoorbeeld ten aanzien van gezonde voeding, mentale gezondheid en sport en bewegen, want dit neemt onder jongeren in het voortgezet onderwijs schrikbarend af, zeker bij bepaalde doelgroepen. Nederland komt nu niet in de top 10 voor.

Over dit thema

Sporten en bewegen is een belangrijke basis voor een Gezonde Generatie. We gunnen alle jongeren het plezier van bewegen en sporten en te genieten van een gezonde leefstijl. Hiervoor werken we samen met NOC*NSF omdat de sportsector een belangrijke bijdrage levert aan de Gezonde Generatie. De afgelopen tijd hebben de gezondheidsfondsen samen met TeamNL aansprekende sporters, met en zonder beperking, ingezet om jongeren te inspireren, belonen, helpen en motiveren om het beste uit zichzelf te halen en hun dromen na te jagen. We geloven in de enorme kracht die uit kan gaan van deze unieke samenwerking tussen de Nederlandse sport en de samenwerkende gezondheidsfondsen voor de gezondste generatie van de wereld in 2040. Daarom verkennen we vervolgstappen met elkaar om samen toe te werken naar dat dagelijks (sportief) bewegen een vaste plek krijgt in het leven van kinderen en jongeren.

Olympic Moves

Vanaf schooljaar 2020 is de Gezonde Generatie hoofdpartner geworden van Olympic Moves, de grootste schoolsportcompetitie van Nederland, met als doel om nog meer jongeren, met en zonder een beperking te betrekken. Al 18 jaar zetten meer dan duizend vakdocenten lichamelijke opvoeding zich in om via ‘Olympic Moves’ (de grootste schoolsportcompetitie voor het voortgezet onderwijs) meer dan 150.000 jongeren actief te laten bewegen. Met de komst van de Gezonde Generatie als partner wordt het programma de komende jaren verrijkt én inclusiever gemaakt. Het doel is dat nog meer jongeren, met en zonder beperking, de kans krijgen om mee te doen. Het programma bestaat uit 18 sporten. Naast bekende competitiesporten als atletiek, voetbal en hockey, worden er ook showsporten als streetdance en minitrampoline aangeboden. Vanaf 2021 worden er twee nieuwe toegankelijke sporten aan het programma toegevoegd: dodgeball en beachvolleybal en komt er extra aandacht voor leerlingen met een beperking. Ook andere talenten komen aan bod, zoals media en muziek. Dit geeft nog meer jongeren de kans om mee te doen.

Wil je meer weten over of als school inschrijven voor Olympic Moves? Kijk op de website van Olympic Moves

Jonger Oranje

Vanaf 14 februari 2022 werkt de Gezonde Generatie samen met Jonger Oranje. Door de samenwerking gaan jaarlijks duizenden kinderen bereikt worden via talentendagen, clinics en andere voetbalactiviteiten van Jonger Oranje. Voor Jonger Oranje is de samenwerking met de Gezonde Generatie een perfecte manier om inhoud te geven aan de ambities van het platform. “Jonger Oranje wil nóg meer uitdragen dat plezier, vriendschap en je talent ontdekken het best tot hun recht komen in een sterk lichaam en met een gezonde geest. De gezondste jeugd van de wereld is een aansprekend doel waar wij graag ons steentje aan bijdragen”, aldus organisator Sander Mallie.

Wil je meer weten over Jonger Oranje? Kijk op de website van Jonger Oranje