Word supporter
Jongen en meisje werken samen in een lichte en groene omgeving op de laptop.

Mentaal Gezonde Leeromgeving

We maken ons hard voor een weerbare generatie die opgroeit in een mentaal gezonde (leer)omgeving die jongeren ondersteunt, bijstaat en stimuleert.

Campagnes

Het doel

Mentale gezondheid is een belangrijke voorwaarde om met de ups en downs van het leven om te gaan én ongezonde verleidingen zoals roken en drinken te weerstaan. Wij, MIND en de Hersenstichting, slaan de handen ineen voor een mentaal Gezonde Generatie. We werken samen met Nederlandse jongeren, Trimbos-instituut, UNICEF, NJR en vele anderen.

Samen gaan we voor een mentaal gezonde leeromgeving voor alle kinderen en jongeren in Nederland.

 

Is het nodig?

1 op de 3 jongeren heeft psychische klachten die doorgaans gepaard gaan met paniekaanvallen, slaapproblemen en minder goede schoolprestaties. 75% van alle psychische problemen ontstaat tussen het 14e en 25e levensjaar. Ook op school zien we een toename van problemen ontstaan: 1 op de 3 scholieren ervaart prestatiedruk en stress door toetsen en huiswerk. Veel jongeren lijden hieronder. Hun mentale gezondheid staat steeds meer onder druk.

Dit heeft grote gevolgen en vraagt om een preventieve aanpak: mentale gezondheid normaliseren, de weerbaarheid van jongeren versterken, de bron van stress en prestatiedruk in het onderwijs aanpakken en de maatschappelijke norm rond presteren (in het onderwijs) veranderen.

De WHO voorspelt dat, als we niks doen, depressie in 2030 ziekte nummer 1 is en het RIVM verwacht dat in 2040 onder andere psychische aandoeningen de diagnosegroep is die de meeste ziektelast veroorzaakt. Dit kunnen we niet laten gebeuren.

Tips voor ouders/verzorgers

Steeds meer kinderen en jongeren voelen zich gestrest. Het gevoel om constant te moeten presteren, altijd, overal, zorgt voor veel stress en druk. Met soms grote negatieve gevolgen voor het mentaal welzijn. Hoe ga jij om met stress en prestatiedruk bij jouw kind?

 • Zie je kind

  Zie je kind zoals het is, niet zijn prestaties of mislukkingen.

 • Niemand is perfect

  Maak je kind duidelijk dat niemand perfect is, in de eerste plaats door dat zelf ook niet te willen zijn.

 • Omgaan met stress

  Leer je kind met stress om te gaan om zo weerbaarheid en veerkracht te kweken. Houd in de eerste plaats je eigen stress in toom. Leef voor hoe je stress kunt ontladen: neem tijd voor jezelf, beweeg, mediteer. Het simpelweg voordoen is nog altijd de krachtigste manier om onze kinderen iets te leren.

 • Praat en ontdek wensen en grenzen

  Praat en luister zonder oordeel. Praat over wat het kind ervaart, voelt en denkt. Zo leer je kind zijn eigen wensen en grenzen goed kennen. Als het leert dit goed te waarnemen en uiten, zal het in tijden van stress ook eerder zijn wensen en grenzen aangeven.

 • Bepaal reële verwachtingen

  Help je kind zijn gedachten te onderzoeken; leer feiten van overtuigingen te onderscheiden. Met een open houding praten over wat reëel is (aan bepaalde verwachtingen of plaatjes op sociale media bijvoorbeeld) kan helpen om stress te verminderen.

 • Adem vanuit je buik

  Leer je kind vanuit zijn buik te ademen. Dit laat het gevoel van stress afnemen.

 • Bouw rust in

  Geef je kind tijd om te lummelen, te mijmeren of om zelf iets te bedenken wat het wil doen

82%

van de Nederlanders vindt de mentale gezondheid van onze jongeren over het algemeen redelijk, matig of gewoonweg niet goed.

73%

van de Nederlanders ervaart de prestatiedruk op jongeren als (zeer) hoog.

66%

van de Nederlanders geeft aan dat de prestatiedruk (zeer) ongezond is.

De route

Ons doel is om een weerbare generatie te laten opgroeien in een mentaal gezonde (leer)omgeving die hen (onder)steunt, bijstaat en stimuleert.

We leggen de focus op het versterken van de weerbaarheid van onze jongeren enerzijds en het stimuleren van een mentaal gezonde leeromgeving anderzijds. We willen meer aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren zodat zij zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht ontwikkelen en minder ongezonde stress en prestatiedruk op school ervaren.

Dit is wat we doen

 1. We stimuleren een mentaal gezonde leeromgeving: we pleiten voor een onderwijssysteem waarin er meer aandacht is voor potentie in plaats van prestatie, met oog voor een mentaal gezonde ontwikkeling; een leeromgeving waarin geen ruimte is voor ongezonde stress en prestatiedruk. Dit doen we veelal samen met jongeren. Met hen hebben we al de belangrijkste randvoorwaarden voor en door de jeugd opgesteld voor een mentaal gezonde leeromgeving: de BIG5. Die zetten we actief in bij onze lobby.
 2. Jongeren zelf versterken: preventief stimuleren van de sociaal emotionele vaardigheden (SEV) via het onderwijs. Hiervoor lobbyen we bij politiek en overheid en helpen we docenten om zelf met sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs aan de slag te gaan.
 3. We pakken de huidige norm rond presteren (op school) aan door jongeren en hun omgeving bewust te maken van hun bijdrage aan het probleem én de oplossing. We voeren campagne en activeren de bevolking om de druk op jongeren in hun omgeving te verlagen en zo voor hen het verschil te maken.

We werken intensief samen met jongeren(organisaties).

Zo vergroten we de kans dat jongeren minder vaak en minder snel mentale gezondheidsproblemen ervaren en werken we aan een mentaal gezonde generatie!

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of verzoeken? Neem dan gerust contact met ons op.

gezondegeneratie@gezondheidsfondsen.nl

Marieke Wollaars

Projectleider