Word supporter

Bescherming (online) gokken

We maken ons hard om de risico’s van online gokken voor de (mentale) gezondheid van jongeren en volwassenen te beperken. Onze missie? Alle vormen van schade door online gokken, waaronder gokverslaving, voorkomen.

Online gokken in Nederland

Per oktober 2021 is de markt voor risicovolle online kansspelen in Nederland geopend. Als gezondheidsfondsen hebben we grote zorgen over de consequenties van deze risicovolle online kansspelen, het online gokken, voor de (mentale) gezondheid van jongeren en volwassenen.

Het doel van de opening van de online markt in Nederland was om mensen beter te beschermen als ze besluiten te gaan gokken en gokverslavingen tegen te gaan. Andere doelstellingen van het opengaan van deze markt zijn het tegengaan van criminaliteit en fraude.

Uit onderzoek van de Kansspelautoriteit blijkt dat de opening van de markt heeft geleid tot een groei van het aantal mensen dat online gokt, in het bijzonder onder jongvolwassenen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat lang niet alle aanbieders mensen die bij hen spelen goed genoeg beschermen tegen mogelijke schadelijke gevolgen. Dit baart ons grote zorgen.

Een toename van gezondheidsschade en verslavingsrisico’s onder jongeren (en andere kwetsbare doelgroepen) door online gokken staat haaks op het realiseren van de gezamenlijke ambitie van de samenwerkende gezondheidsfondsen: een Gezonde Generatie in 2040.

 

Schade door online gokken

Geldverlies door online gokken leidt tot diverse problemen, zoals schulden, ruzies en sociale problemen, met grote gevolgen voor de gezondheid en de sociaaleconomische positie van mensen die gokken én hun omgeving. De risico’s zijn groter voor groepen die al kwetsbaar zijn. Door gokken verlies je geld, ook als er geen sprake is van verslaving.

Wat wij doen

Als gezondheidsfondsen willen we alle vormen van schade door (online) gokken, waaronder gokverslaving, voorkomen. Op dit moment werken we aan een plan van aanpak met diverse partijen. Zodra we hierover meer informatie kunnen delen, verschijnt deze hier. Neem met eventuele vragen contact op via gezondegeneratie@gezondheidsfondsen.nl.