Word supporter

Veerkrachtig opgroeien

Onze droom is dat onze kinderen opgroeien in een liefdevolle, veilige en stimulerende omgeving. Thuis, op school en in de maatschappij ontwikkelen zij zich tot (jong)volwassenen die zich verbonden voelen met zichzelf en elkaar, die met de uitdagingen van het leven om kunnen gaan en gezonde keuzes maken. Zodat zij die betekenisvolle omgeving zijn voor de volgende gezonde en veerkrachtige generaties. We zijn allemaal belangrijk: als ouder, beleidsmaker of professional, maar ook als buurvrouw, vriend, leerkracht of sporttrainer.

Wat is het probleem

Stress hoort bij het leven en is een onmisbare factor voor kinderen om zich gezond te ontwikkelen. Te veel kinderen en jongeren ervaren echter ongezonde stress, wat kan zorgen voor mentale en fysieke gezondheidsschade tijdens het opgroeien, maar ook op latere leeftijd. Factoren die chronische stress kunnen veroorzaken, zijn:

Chronische stress bij ouders
Chronische stress bij ouders kan invloed hebben op het kind, zeker tijdens de eerste 1000 dagen. Door o.a. het meedragen van eigen ingrijpende jeugdervaringen, (financiële) problemen, een ongezonde werk-privé balans en weinig sociale steun.

Een stapeling van ingrijpende jeugdervaringen
Iedereen maakt in het leven weleens nare en ingrijpende dingen mee, dat is helaas niet altijd te voorkomen. Een ingrijpende ervaring hoeft gelukkig niet tot langdurige klachten te leiden; kinderen kunnen heel veerkrachtig zijn.
Een stapeling van ingrijpende jeugdervaringen kan echter wel een belangrijke factor zijn voor chronische stress in de kindertijd. Denk aan emotionele en lichamelijke verwaarlozing, opgroeien in armoede, opgroeien met een ouder met psychische problemen en gepest worden.

Prestatie-, school-, geluks- en sociale druk 
We zien dat de maatschappij steeds stressvoller is geworden. Alles moet sneller, beter, meer, perfect. De gegroeide prestatie- en geluksdruk in de samenleving leidt tot ongezonde stress bij kinderen, jongeren en hun ouders. We missen een realistisch beeld van opgroeien en opvoeden en een gevoel van verbondenheid met elkaar.

Wat is er nodig?

We kunnen ongezonde stress bij kinderen, jongeren en (aanstaande) ouders voorkomen door middel van het verminderen van stressoren, zorgen dat zij gezond met stress om kunnen gaan en een liefdevolle steunende omgeving; thuis, op school en in de maatschappij.

Hiermee verbeteren we het welbevinden van kinderen, jongeren en ouders en dragen we bij aan de ambitie van de Gezonde Generatie; de gezondste jeugd ter wereld in 2040, sociaal, mentaal en fysiek.

Voor wie?

We doen dit allemaal voor kinderen van -1 tot 25 jaar en richten ons op de belangrijkste mensen in de omgeving van deze kinderen:

  • Ouders/ opvoeders
  • Sociale omgeving van kinderen, jongeren en ouders; zoals docenten, familie, vrienden, buren, rolmodellen, etc. Fysiek, maar óók online
  • Landelijke beleidsmakers

Wat wij doen

We doen dit door Nederland bewust te maken van de impact van ongezonde stress bij kinderen, jongeren en hun ouders en het belang van sociale binding als beschermende factor.

  • Door middel van campagnes stimuleren we mensen om meer oprechte aandacht voor elkaar te hebben.
  • Daarnaast zetten we de politiek en overheid aan tot het doorvoeren van beleidsmaatregelen die leiden tot een vermindering van de belangrijkste stressoren bij kinderen, jongeren en hun ouders.
  • En werken we samen met partners . We bundelen onze krachten om zo een omgeving te creëren waarin kinderen veerkrachtig op kunnen groeien.

Campagnes

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of verzoeken? Neem dan gerust contact met ons op.

gezondegeneratie@gezondheidsfondsen.nl