Word supporter

Helft van Nederlanders vindt: ‘Landelijke politiek doet onvoldoende om gezondheid kinderen te bevorderen’

  • Nieuws
  • Persberichten

Driekwart van Nederlanders vindt dat een nieuwe regering hier actie op moet ondernemen 

De helft van de Nederlanders (18+) vindt dat de landelijke politiek zich de afgelopen jaren onvoldoende heeft ingespannen voor de gezondheid van kinderen. 12% kan dit niet beoordelen, 30% geeft een voldoende en 8% een goed. Dat blijkt uit recent representatief onderzoek onder ruim 1.000 Nederlanders, in opdracht van 22 samenwerkende gezondheidsfondsen die toewerken naar een gezonde generatie. Driekwart van de Nederlanders (76%) wil dan ook dat de nieuwe regering actie onderneemt. Zo willen ze dat er duidelijkere regels komen voor het bedrijfsleven om tot een gezondere leefomgeving te komen voor kinderen (72%). En dat onder andere fabrikanten en verkopers strenger worden gecontroleerd om de gezondheid van kinderen te beschermen (70%).

“Het onderzoek laat zien hoe belangrijk Nederlanders het vinden dat kinderen in een gezonde omgeving kunnen opgroeien; maar liefst 85% van de Nederlanders vindt dit een recht. In de grondwet staat ook dat de overheid maatregelen dient te treffen ter bevordering van de volksgezondheid”, zegt Mark Monsma, directeur van de Gezonde Generatie. “We willen dat alle politici, ongeacht hun politieke kleur, hier de komende kabinetsperiode serieuzer werk van maken. Dat betekent bijvoorbeeld passende wet- en regelgeving maken in het belang van een gezonde generatie.”

Overheidsmaatregelen nodig 
De ambitie om toe te werken naar een gezonde generatie spreekt veel Nederlanders aan: 80% van de ondervraagden steunt dit. “Om dat te bereiken zijn overheidsmaatregelen nodig”, stelt Monsma. ”Denk aan het betaalbaarder maken van gezonde voeding en het verder terugdringen van het aantal verkooppunten van tabak. Ook moet de overheid zich meer inzetten voor een goede mentale gezondheid en ervoor zorgen dat jongeren voldoende beweging krijgen, bijvoorbeeld op school.”

Oproep aan politiek: Kies voor een gezonde generatie 
Op maandag 6 november gaan politici met elkaar in debat hierover. Kandidaat-Kamerleden van onder andere D66, GroenLinks-PvdA en VVD doen mee aan het Gezonde Generatie Verkiezingsdebat in Café Dudok in Den Haag. “Vandaag bieden we het onderzoek al aan zoveel mogelijk lijsttrekkers aan”, vertelt Monsma. “Dat doen we samen met artsen en jongeren. Zij worden immers direct geraakt door de ongezonde leefomgeving en de gezondheidsschade die daardoor wordt veroorzaakt.”

Te veel blootgesteld aan ongezonde prikkels  
Uit onderzoek blijkt dat de fysieke en sociale omgeving waarin we opgroeien een grote invloed heeft op de gezondheid van kinderen en volwassenen. Monsma: “Het is nog veel te moeilijk om gezonde keuzes te maken in Nederland. Elke dag worden jongeren en kinderen in hun directe omgeving blootgesteld aan ongezonde prikkels, zoals fastfood, sigaretten, vapes en alcohol. Bovendien zijn gezonde keuzes nog te duur en is er te weinig stimulans om te bewegen. Ook de prestatiedruk op jongeren neemt toe, op school en in de samenleving als geheel. Om het tij te keren is de hulp van de politiek keihard nodig.”

Gerelateerde berichten