Word supporter

Bewegen & sporten

Alle jongeren verdienen een gezonde leefomgeving. Een omgeving die bewegen, spelen en sporten een vanzelfsprekend onderdeel van de dag maakt. Veel en gevarieerd bewegen is voor kinderen en jongeren van groot belang voor de fysieke en mentale gezondheid. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat Nederland in 2040 de gezondste jeugd ter wereld heeft.

Wat is het probleem?

Minder dan de helft van de Nederlanders beweegt voldoende. Slechts een derde van de jongeren voldoet aan de beweegrichtlijnen en steeds minder jongeren sporten elke week. We zien ook een afname bij kinderen in de kwaliteit van bewegen. Terwijl we weten: jong geleerd is oud gedaan. Stilzitten is in veel klassen nog de norm. Niet iedereen kan gebruik maken van een toegankelijk en passend beweeg- of sportaanbod en het is lang niet altijd mogelijk om dichtbij huis gemakkelijk te bewegen. Bewegen moet geen bijzaak zijn, maar noodzaak.

Wat is er nodig?

Bewegen en sporten is een belangrijke basis voor een Gezonde Generatie. We gunnen alle kinderen en jongeren het plezier van bewegen en sporten. Er is gericht en integraal beleid nodig, zodat een generatie opgroeit voor wie dagelijks (sportief) bewegen de norm is. We roepen de politiek daarom op om (sportief) bewegen te integreren in meerdere beleidsterreinen. Met wettelijk vastgelegde afspraken en structurele financiering.

Wij komen in beweging voor:

  • Brede motorische ontwikkeling van jonge kinderen: dit legt de basis voor een leven lang plezier in bewegen en gezond opgroeien
  • Beweging tijdens de schooldag: minder zitten en meer ruimte voor beweging tijdens de schooldag
  • Een betaalbaar en toegankelijk sportaanbod voor iedereen in een gezonde sportomgeving
  • Een beweegvriendelijke leefomgeving dichtbij huis: richt de publieke ruimte in zodat iedereen wordt uitgenodigd te bewegen, spelen en sporten

 

Wat wij doen

Vanuit de Gezonde Generatie willen we een omgeving creëren waarin (sportief) bewegen vanzelfsprekend en gemakkelijk is. We werken samen met NOC*NSF aan bewustwording van het belang van (sportief) bewegen en vragen om politieke actie voor maatregelen.

Om kinderen meer te laten bewegen is de Gezonde Generatie partner geworden van Olympic Moves, de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. Het doel is dat nog meer jongeren, met en zonder beperking, de kans krijgen om hieraan mee te doen.