Word supporter

Beweegrijke Generatie

Alle kinderen en jongeren verdienen een gezonde leefomgeving. Een omgeving die bewegen, spelen en sporten een vanzelfsprekend onderdeel van de dag maakt. Veel en gevarieerd bewegen is voor kinderen en jongeren van groot belang, zowel voor de fysieke als de mentale gezondheid.

Wat is het probleem?

Een groot deel van de kinderen, ruim 40%, beweegt onvoldoende. Ook zijn kinderen steeds minder vaardig in bewegen. De breed motorische ontwikkeling van kinderen gaat al jaren achteruit. Van de jongeren voldoet slechts een derde aan de beweegrichtlijnen en steeds minder jongeren sporten elke week. Op school is zitten nog de norm, terwijl we weten dat veel zitten ongezond is. Niet iedereen kan gebruikmaken van een toegankelijk en passend beweeg- of sportaanbod in de buurt en het is lang niet altijd mogelijk om dichtbij huis gemakkelijk te bewegen. Bewegen wordt nog te veel gezien als bijzaak, in plaats van noodzaak.

Wat is er nodig?

Dagelijks voldoende en gevarieerd bewegen is een belangrijke basis voor een Gezonde Generatie. We gunnen alle kinderen en jongeren het plezier van bewegen en sporten. Daar is gericht en integraal beleid voor nodig. Bewegen moet van elk ministerie aandacht krijgen, of het nu gaat om gezondheid, mobiliteit of onderwijs.  Er zijn wettelijk vastgelegde afspraken en structurele financiering nodig. En dit betaalt zich uit: als je als kind voldoende en kwalitatief goed beweegt, zul je later in je leven met meer gemak en plezier blijven bewegen.

Welke maatregelen willen wij?

  • Investeringen in de brede motorische ontwikkeling van jonge kinderen: dit legt de basis voor een leven lang plezier in bewegen en gezond opgroeien
  • Tenminste 1 uur beweging tijdens de schooldag
  • Een betaalbaar en toegankelijk sportaanbod voor iedereen in een gezonde sportomgeving
  • Een integrale aanpak gericht op een beweegvriendelijke leefomgeving dichtbij huis: een publieke ruimte die uitnodigt om te bewegen, spelen en sporten

 

Wat wij doen

Vanuit de Gezonde Generatie willen we een omgeving creëren waarin (sportief) bewegen vanzelfsprekend en gemakkelijk is. We werken samen met NOC*NSF aan bewustwording van het belang van (sportief) bewegen en vragen om politieke actie voor maatregelen.

Om kinderen meer te laten bewegen is de Gezonde Generatie partner geworden van Olympic Moves, de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. Het doel is dat nog meer jongeren, met en zonder beperking, de kans krijgen om hieraan mee te doen.