Word supporter

Kies voor een gezonde generatie

We willen allemaal onze kinderen beschermen en gezond houden. Maar waarom wordt dat dan tóch zo moeilijk gemaakt? Het kan anders en dat moet ook. Dus politiek Den Haag, maak gezond gewoon makkelijk en kies voor een gezonde generatie. Maak hier direct werk van en neem dit straks op in een nieuw coalitieakkoord.

76%

van de volwassen Nederlanders vindt dat de landelijke politiek meer aandacht moet hebben voor het beschermen en bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren (1)

70%

van de volwassenen vindt dat de overheid fabrikanten, en verkopers strenger moet controleren om de gezondheid van kinderen en jongeren te beschermen (1)

85%

van de volwassenen vindt het een recht dat kinderen en jongeren opgroeien in een gezonde omgeving (1)

Kies voor een gezonde generatie

We willen allemaal onze kinderen beschermen en gezond houden. Maar waarom wordt dat dan tóch zo moeilijk gemaakt? De gezonde keuze is duur en overal zijn ongezonde prikkels: supermarkten vol ongezonde producten, sigaretten/vapes en alcohol. Zeg dan maar eens nee. Gezonde voeding is ook vaak prijzig. Ook zijn er lang niet altijd voldoende plekken in de omgeving om te sporten of te bewegen. Veel jongeren kampen met hun mentale gezondheid, terwijl de druk om te presteren steeds meer toeneemt.Dat moet anders. En dat kan ook.

Wij, 22 gezondheidsfondsen, weten wat daarvoor nodig is én hebben veel steun. Driekwart van de Nederlanders vindt ook dat de landelijke politiek meer aandacht moet besteden aan het gezond houden van onze kinderen en jongeren. Dit moet een topprioriteit zijn: voor onze kinderen én de toekomst van Nederland.

Dus politiek Den Haag: “maak gezond gewoon makkelijk en kies voor een gezonde generatie.”

Gezonde omgeving, gezonde generatie

Opgroeien in een gezonde omgeving, met een gezonde leefstijl en de steun van mensen om je heen, is cruciaal. Nu al heeft 1 op de 2 volwassen Nederlanders een chronische ziekte. Op dit moment hebben meer dan de helft van de volwassenen en één op de acht kinderen in Nederland overgewicht. Bijna een derde van de jongeren rookte het afgelopen jaar sigaretten en 1 op de 5 jongeren gebruikte het afgelopen jaar een e-sigaret. En wist je dat 1 op de 3 jongeren psychische klachten ervaart? Dat tij moeten we keren. Dus politiek Den Haag: “maak gezondheid een topprioriteit en kies voor een gezonde generatie.”

Baby wordt vastgehouden door moeder. Ze zijn op een rookvrij schoolplein en kijken elkaar vrolijk aan.

Geef mentale gezondheid vanaf dag 1 de juiste aandacht

 • Investeer in het welbevinden van ouders tijdens de eerste 1000 dagen van hun kind.
 • Creëer een mentaal gezonde leeromgeving. Zorg bijvoorbeeld dat kinderen van jongs af aan sociale en emotionele vaardigheden aanleren.
 • Maak beleid dat stress bij kinderen, jongeren en hun ouders vermindert en laat kinderen veilig opgroeien

Realiseer een Rookvrije Generatie 

 • Verhoog jaarlijks de prijzen van tabaksproducten en e-sigaretten (vapes) in combinatie met hulp bij het stoppen met roken
 • Realiseer zo snel mogelijk alleen nog verkoop van tabak in speciaalzaken
 • Zorg voor meer wettelijk geregelde rookvrije omgevingen

Creëer een gezonde voedselomgeving

 • Maak gezonde voeding goedkoper dan ongezonde voeding
 • Zorg dat er veel meer gezonde voeding wordt aangeboden dan ongezonde
 • Verbied marketing voor ongezonde voeding gericht op kinderen
 • Geef gemeenten de mogelijkheid ongezonde voedselaanbieders te weren

Maak het makkelijker en normaal voor jongeren om geen alcohol te drinken 

 • Zorg dat kinderen geen alcoholreclames meer zien
 • Verminder het aantal plekken waar veel jongeren komen en ook alcohol geschonken wordt
 • Stel een minimumprijs voor alcoholhoudende dranken vast

Maak het makkelijker voor jongeren om goed te leren bewegen en te sporten

 • Zorg dat er meer plekken komen waar jongeren goed kunnen leren bewegen
 • Meer aandacht is nodig voor de motorische ontwikkeling van jonge kinderen
 • Laat kinderen meer bewegen tijdens de schooldag

Pak online gokken aan

 • Scherp de wetgeving rondom risicovolle online kansspelen aan om jongeren beter te beschermen

80%

Van het voedselaanbod in de supermarkt is ongezond (2)

Bijna 25%

Van de jongeren rookte het afgelopen jaar sigaretten en 1 op de 5 gebruikte het afgelopen jaar een vape (e-sigaret) (3)

1 op de 3

Van de jongeren in Nederland ervaart 1 op de 3 psychische klachten (4)

Gezonde generatie verkiezingsdebat

Nieuwe verkiezingen, nieuwe kansen. In veel politieke partijprogramma’s is preventie onderdeel van de plannen. Dat is logisch, want wie wil zich nu niet inzetten voor een Gezonde Generatie, voor de gezondheid van onze jeugd?! Hoe partijen hun ambities gaan realiseren en waar ze elkaar vinden om morgen al stappen te zetten, dat stond centraal tijdens het Gezonde Generatie verkiezingsdebat op 6 november. Aan de hand van stellingen over de rookvrije generatie, alcoholpreventie, een gezonde voedselomgeving, mentale gezondheid en bewegen en sport gingen de kamerleden met elkaar in gesprek. Lysanne van Schaik leidde het debat. We organiseerden dit debat samen met GGD-GHOR, Arts en Leefstijl, JOGG en het Voedingscentrum.

Eva van Esch studeerde journalistiek en milieu- en maatschappijwetenschappen. In 2014 nam ze voor de partij voor de Dieren zitting in de gemeenteraad van Utrecht en sinds 2019 maakt ze deel uit van de Tweede Kamerfractie. Ze heeft onder meer de portefeuille preventie onder haar hoede en heeft zich de afgelopen jaren fervent voorstander van (stevige) preventiemaatregelen getoond.

Ze heeft aangegeven niet meer verkiesbaar te zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Eva van Esch (PvdD), Lid Tweede kamer

Jan Paternotte studeerde internationale betrekkingen en Europees recht. Hij is raadslid en fractievoorzitter in Amsterdam geweest. Sinds 2017 zit hij in de Tweede Kamer en heeft verschillende dossiers onder zijn hoede gehad, waaronder Corona en medische ethiek. Sinds januari 2022 is hij fractievoorzitter van D66 in de Kamer.

Hij is nummer 2 van de kandidatenlijst voor D66.

Jan Paternotte (D66), Fractievoorzitter D66

Judith Tielen heeft geneeskunde gestudeerd en werkte daarna op het snijvlak van strategie, marketing en gezondheidszorg in zowel de retail als de gezondheidszorg. Sinds oktober 2017 is ze kamerlid en woordvoerder zorg. Ze staat 15e op de kandidatenlijst van de VVD.

Judith Tielen (VVD), Kamerlid en woordvoerder zorg

Mohammed Mohandis studeerde communicatiemanagement en is raadslid in Gouda geweest. Hij is sinds 2012 kamerlid voor de PvdA en maakte zich de afgelopen tijd hard voor preventie. Hij is vader van drie jonge kinderen.

Hij staat 14e op de gezamenlijke PvdA/GL lijst.

Mohamed Mohandis (PvdA/GL), Kamerlid voor de PVDA

Nicki Pouw-Verweij heeft geneeskunde gestudeerd en promoveerde op het gebied van reumatologie en nucleaire geneeskunde en heeft onder meer gewerkt in de ouderenzorg. Ze is sinds 2019 actief in onder meer de Tweede Kamer.

Ze staat op de 9e plaats van de kandidatenlijst van de BBB.

Niki Pouw-Verweij (BBB), Kamerlid voor de BBB

 Veelgestelde vragen

Hier vind je enkele veel gestelde vragen en antwoorden. Zit jouw vraag er niet tussen?

Laat het ons weten.

 

 

 • Wat kunnen politici concreet doen?

  Gezond moet vooral makkelijker gemaakt worden. De gezonde keuze is nu simpelweg te duur en er zijn overal ongezonde prikkels. Denk aan supermarkten vol ongezonde producten, sigaretten, vapes. Maar ook de hoge druk die kinderen en jongeren ervaren. Dat kunnen we veranderen door de omgeving via o.a. wet- en regelgeving gezonder te maken op een aantal speerpunten:

  • Geef mentale gezondheid vanaf dag 1 de juiste aandacht
  • Realiseer een Rookvrije Generatie
  • Creëer een gezonde voedselomgeving
  • Maak het makkelijker en normaal voor jongeren om geen alcohol te drinken
  • Pak online gokken aan
  • Maak het makkelijker voor jongeren om goed te leren bewegen en sporten

  De politiek is hierbij onmisbaar. Daarom ook onze oproep aan alle politieke partijen: kies voor een gezonde generatie.

 • Wat is nu eigenlijk het probleem, gaat het zo slecht met de gezondheid van onze kinderen?

  De jeugd in Nederland loopt nog veel vermijdbare gezondheidsrisico’s, die leiden tot gezondheidsschade op de korte en lange termijn. Nu al heeft 1 op de 2 Nederlanders een chronische ziekte en neemt de mentale druk op jongeren en jongvolwassenen toe, met mogelijke gevolgen voor hun psychische gezondheid. Dit kunnen we voorkomen als de jeugd gezonder gaat leven. Als we daar nu in investeren, plukken we daar de komende decennia de vruchten van: een gezondere bevolking met minder chronisch zieken, minder zorgkosten en een langer gezond leven voor iedereen in Nederland. De politiek is hierbij onmisbaar. Daarom ook onze oproep aan alle politieke partijen: “kies voor een gezonde generatie.”

 • Wat zien jullie als belangrijkste maatregel om de gezondheid van kinderen te beschermen?

  We moeten vooral de omgeving van kinderen gezonder maken, zowel fysiek als sociaal. Dat is het allerbelangrijkste. Heel lang hebben we gedacht dat gezondheid een individuele verantwoordelijkheid is. Dat is een misvatting. Uit tal van onderzoeken blijkt: de sociale en fysieke omgeving heeft een grote invloed op je gezondheid.

  Wat is dan die omgeving?

  • de supermarkt (waar gezonde producten betaalbaarder moeten zijn en meer in het zicht)
  • op straat (waar meer rookvrije plekken moeten komen)
  • online (waar alcoholreclame geen kinderen bereikt)
  • op school (waar meer ruimte moet zijn voor bewegen en meer aandacht voor mentale gezondheid)
  • thuis (met meer aandacht voor ouders zodat zij hun kinderen een kansrijke start kunnen geven)

  Een gezonde omgeving draagt bij aan een gezonde generatie. De politiek is hierbij onmisbaar. Daarom ook onze oproep aan alle politieke partijen: “kies voor een gezonde generatie.”

 • Geven jullie hiermee ook een stemadvies af?

  We raden mensen aan om de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen te bekijken en na te gaan wat politieke partijen zeggen over het realiseren van een gezonde generatie. Ons doel is dat álle politieke partijen zich veel harder gaan maken om jongeren gezond te houden en beter te beschermen. Dat is ook wat Nederland van ze vraagt: driekwart vindt dat een nieuwe regering maatregelen moet nemen om de gezondheid van jongeren te bevorderen. En de helft van de 18+ beoordeelt de inspanningen van de landelijke politiek nu als onvoldoende.

 • 70% van de Nederlanders vindt dat de overheid bijvoorbeeld fabrikanten strenger moet controleren. Waar zit dat in?

  Dat kan om verschillende dingen gaan, zoals controleren op voedselmarketing voor ongezonde producten gericht op jonge kinderen, niet te veel suiker, zout en/of ongezond vet in voedingsproducten, regelgeving rondom het assortiment, waarbij een groter aandeel gezond moet zijn. Maar ook controles op wetgeving rondom roken, alcohol, vapes. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van een wettelijke gezondheidswaarschuwing op de verpakking van alcohol.

 • Hoe zien jullie de rol van ouders?

  Ouders zijn natuurlijk hartstikke belangrijk. Zij zijn (in veel gevallen) de primaire verzorgers en betrokken bij de dagelijkse keuzes. Maar ook zij staan nu 2-0 achter. Het wordt ze onnodig moeilijk gemaakt. Doordat de omgeving zo bol staat van ongezonde prikkels. Zeg dan maar eens ‘nee’. Daarom moeten we ervoor zorgen dat die omgeving gezonder wordt. En daarvoor is de politiek aan zet. Zij kunnen echt een verschil maken om ouders te ondersteunen. Heel lang hebben we gedacht dat gezondheid een individuele verantwoordelijkheid is. Uit tal van onderzoeken blijkt: de sociale en fysieke omgeving heeft een grote invloed op je gezondheid. Het is echt een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bronnen

 1. MarketResponse, 2023. Flitspeiling ‘Hoe denkt Nederland over de Gezonde Generatie en de rol van de landelijke politiek?’
 2. Poelman, M.P., Dijkstra, S.C., Djojosoeparto, S.K., de Vet, E.W.M.L., Seidell, J.C. en Kamphuis,C.B.M., 2021. Monitoring van de mate van gezondheid van het aanbod en de promoties van supermarkten en out-of-home-ketens; Inzicht in de huidige stand van zaken en aanbevelingen voor het opzetten van een landelijke monitor. Wageningen Universiteit, 118 blz 555613 (wur.nl)
 3. Geraadpleegd 27 oktober: https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/vapen-en-roken-jongeren-doen-het-allebei/
 4. Geraadpleegd 27 oktober: RIVM Mentale gezondheid jongeren.