Word supporter

Verkiezingsprogramma’s: samen jongeren beschermen tegen alcoholschade

  • Alcoholpreventie
  • Nieuws

Politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamer verkiezingen op woensdag 22 november stellen momenteel hun verkiezingsprogramma op. Om de Gezonde Generatie te realiseren, hebben KWF en MLDS samen met zeven andere organisaties die zich inzetten om alcoholschade te voorkomen, input geschreven voor de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen. Onze oproep? Bescherm onze jeugd tegen alcoholschade door het nemen van effectieve overheidsmaatregelen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het RIVM bepleiten drie bewezen effectieve maatregelen , namelijk het verminderen van de zichtbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van alcohol. Dit zorgt voor minder schade voor de drinker en diens naasten. Het zorgt ook voor minder maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld kosten voor werkgevers, justitie, de zorg en politie. In dit bericht staan we specifiek stil bij het verminderen van de zichtbaarheid van alcohol en het recht op informatie. Welk effect heeft het minder zichtbaar maken van alcohol en hoe zit dit eruit? En waarom is dit eigenlijk nodig?

Verminderen zichtbaarheid alcohol heeft positieve effect

Door het zien van alcoholreclame en alcohol in de media beginnen jongeren eerder met het drinken van alcohol én drinken ze meer.  Als we jongeren dus willen beschermen tegen alcoholschade is het verstandig om in te zetten op het verminderen van de zichtbaarheid. Er is hiervoor ook veel steun. Tweederde van de volwassen Nederlanders vindt een verbod op alcoholreclame (heel) goed.

Reclameregels om kinderen te beschermen

Wat werkt is het wettelijk vastleggen van alcoholreclameregels en -eisen in de alcohol- of mediawet, zoals in elk andere EU-land al het geval is. Nu is Nederland het enige land waar de industrie zichzelf reguleert. We pleiten er daarnaast voor om plekken waar (veel) kinderen en jongeren zijn vrij te maken van reclame voor alcoholhoudende dranken en hun alcoholvrije varianten. Denk aan zwembaden, pretparken en sportkantines. We willen ook dat de Nederlandse overheid voortaan structureel monitort welke digitale alcoholmarketing er is en wat het effect hiervan is op jongeren.

Recht op informatie

Nederlanders hebben het recht om goed geïnformeerd te worden over wat alcohol doet met je gezondheid. Nu is het zo dat op elk verpakt product staat wat erin zit, behalve bij alcohol. Dat is toch gek? Wij willen daarom dat product- en gezondheidsinformatie en -waarschuwing op etiketten van alcoholhoudende dranken met een alcoholpercentage van 1,2% of hoger verplicht wordt. Dit is vergelijkbaar met wat Ierland gaat invoeren in 2026.

Waarom is alcoholpreventie eigenlijk nodig?

De gezondheidsschade door alcohol is ontzettend groot. Bij mensen van 15 tot 49 jaar is alcohol de belangrijkste risicofactor voor vroegtijdige sterfte en ziektelast. Alcohol vergroot de kans op meer dan 200 lichamelijke en mentale aandoeningen en ziekten waaronder 7 soorten kanker, maag-, lever- en darmaandoeningen én verslaving. Naast gezondheidsschade voor de drinker zelf, zorgt alcohol ook voor schade bij anderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sterfte en letsel door seksueel- en huiselijk geweld of verkeers- en arbeidsongevallen.

Realiseren van de Gezonde Generatie

Door onze jeugd gezond op te laten opgroeien in een gezonde (leef)omgeving, verbeteren we hun gezondheid en daarmee hun kansen op een beter leven. Naast alcoholpreventie weten we dat nog meer zaken belangrijk zijn om de gezonde generatie te realiseren. Ontdek meer hierover.

 

Gerelateerde berichten