Word supporter

Stress en druk

We maken ons hard voor een weerbare generatie die opgroeit in een mentaal gezonde (leer)omgeving die jongeren ondersteunt, bijstaat en stimuleert.

Mentale gezondheid

1 op de 3 jongeren heeft psychische klachten die doorgaans gepaard gaan met paniekaanvallen, slaapproblemen en minder goede schoolprestaties. 75% van alle psychische problemen ontstaat tussen het 14e en 25e levensjaar. Ook op school zien we een toename van problemen ontstaan: 1 op de 3 scholieren ervaart prestatiedruk en stress door toetsen en huiswerk. Veel jongeren lijden hieronder. Hun mentale gezondheid staat steeds meer onder druk.

Dit heeft grote gevolgen en vraagt om een preventieve aanpak: mentale gezondheid normaliseren, de weerbaarheid van jongeren versterken, de bron van stress en prestatiedruk in het onderwijs aanpakken en de maatschappelijke norm rond presteren (in het onderwijs) veranderen.

De WHO voorspelt dat, als we niks doen, depressie in 2030 ziekte nummer 1 is en het RIVM verwacht dat in 2040 onder andere psychische aandoeningen de diagnosegroep is die de meeste ziektelast veroorzaakt. Dit kunnen we niet laten gebeuren.

82%

van de Nederlanders vindt de mentale gezondheid van onze jongeren over het algemeen redelijk, matig of gewoonweg niet goed.

73%

van de Nederlanders ervaart de prestatiedruk op jongeren als (zeer) hoog.

66%

van de Nederlanders geeft aan dat de prestatiedruk (zeer) ongezond is.