Word supporter
allerlei boodschappen op een lopende band bij de kassa van een supermarkt

Afschaffing BTW voor groente en fruit draagt bij aan gezondheid, invoering vergt een investering en politieke moed

  • Gezonde voedselomgeving
  • Nieuws

30 maart 2023- Een gisteren uitgelekt SEO-rapport suggereert dat de btw-afschaffing van groenten en fruit juridisch niet uitvoerbaar, te duur en niet effectief zou zijn. De AVGG betwist dit en hoopt dat het kabinet zich niet laat leiden door enkel economische en juridische bezwaren. Gezondheidswinst moet voorop staan; goedkoper maken van gezonde voeding is hierbij onmisbaar.

De Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (een samenwerking van Diabetes Fonds, Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting en Nierstichting, gesteund door Gemeente Amsterdam, Unicef Nederland en JOGG), pleit voor een gezonde voedselomgeving. Daarin is het logischer, aantrekkelijker en goedkoper om voor gezonde voeding te kiezen. Dat is nodig, want ongezonde voeding is momenteel vermijdbare doodsoorzaak nummer 2 in ons land. Meer dan de helft van de volwassen bevolking heeft momenteel overgewicht en dat geldt ook voor 1 op de 6 kinderen. Het blijkt voor de meeste mensen moeilijk, zo niet onmogelijk om voor gezonde voeding te kiezen. Dat ligt niet aan hen, maar vooral aan onze ongezonde, dik makende voedselomgeving. Het is daarom noodzakelijk dat onze voedselomgeving gezonder wordt.

Samenhangende maatregelen

De AVGG pleit voor een pakket aan samenhangende maatregelen die gericht zijn op gezondheidswinst. Daarvoor is het nodig dat gezonde voeding goedkoper wordt, kindermarketing voor ongezonde voeding wordt afgeschaft en er een groter aanbod komt van gezonde voeding. Alle maatregelen bij elkaar kunnen leiden tot daadwerkelijke gezondheidswinst. Maar dan moeten er geen delen uit het pakket worden gehaald.
De afschaffing van btw op groenten en fruit is een mooie concrete stap in de goede richting. Zeker ook in tijden van hoge inflatie, zodat ook consumenten die niet veel te besteden hebben makkelijker een gezonde keuze kunnen maken.

Dit vergt politieke wil

Diena Halbertsma, voorzitter van de AVGG: ‘Het is teleurstellend dat het SEO-rapport suggereert dat de afschaffing van btw op groenten en fruit niet geregeld kan worden in Nederland. Voorbeelden in Spanje en het Verenigd Koninkrijk geven aan dat het wel degelijk mogelijk is en snel ook. Het draagvlak bij het publiek is ook zeer groot: 88% vindt het belangrijk dat gezonde voeding, zoals groente en fruit, goedkoper wordt. Beginnen met onbewerkte groente en fruit, de categorie waar geen onduidelijkheid over kan bestaan, zou al helpen.
Gezondheidswinst vergt investeringen, ook van de overheid. Nu investeren in maatregelen die gezondheid opleveren, bespaart veel zorgkosten op lange termijn. Het vergt daarom ook politieke wil om door de bezwaren heen te kijken naar het einddoel: een gezonde voedselomgeving voor iedereen.’

Gerelateerde berichten