Word supporter
Jongen en meisje werken samen in een lichte en groene omgeving op de laptop.

Prestatiedruk op jeugd is ongezond hoog vindt meerderheid Nederlanders

  • Mentaal Gezonde Leeromgeving
  • Nieuws

Jongeren geven al enige jaren aan last te hebben van prestatiedruk. Dit heeft een negatief effect op hun mentale gezondheid. Dit blijkt uit veel recente onderzoeken onder jongeren. De Samenwerkende Gezondheidsfondsen wilden weten of volwassen Nederlanders deze problematische prestatiedruk onder jongeren herkennen, wat mogelijke oorzaken zijn en hoe de druk structureel kan worden verlaagd. Het onderzoek werd uitgevoerd door MarketResponse onder 1500 Nederlanders (18+). Uit het onderzoek blijkt:

  • 72% van de Nederlanders vindt prestatiedruk op jongeren (zeer) hoog
  • 66% vindt de prestatiedruk (zeer) ongezond
  • Prestatiedruk op jongeren in het onderwijs neemt volgens Nederlanders toe van basisonderwijs (42%) via voortgezet onderwijs (66%) naar hoger onderwijs (76%)

Volgens Nederlanders wordt de hoge prestatiedruk bij jongeren vooral veroorzaakt door een gevoel van veel te ‘moeten’ op een dag. Ook de prestatiecultuur in de samenleving wordt aangewezen als boosdoener.

Hoge prestatiedruk ín het onderwijs wordt volgens Nederlanders niet alleen door het onderwijs zelf veroorzaakt. Vooral oudere respondenten zien te veel afleiding door internet, social media en mobiele telefoon en benadrukken de rol van ouders. Jongvolwassenen leggen de oorzaak wel bij het onderwijs: een te grote nadruk op cijfers en cognitieve vaardigheden en te weinig tijd en aandacht voor de behoeften en talenten van de individuele leerling.

Nederlanders zijn zich zeer bewust van het probleem en de urgentie. Dat is belangrijk om aan goede oplossingen te kunnen werken. De oplossingen die Nederlanders aandragen liggen in lijn met de genoemde oorzaken:

  • Het leggen van minder nadruk op presteren in de maatschappij
  • Het verminderen van het gebruik van social media en mobieltjes (vooral genoemd door 55-plussers)
  • Jongeren leren om te gaan met prestatiedruk
  • Meer aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs
  • We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de prestatiedruk op jongeren te verlagen geven de respondenten aan.

Als Samenwerkende Gezondheidsfondsen werken we toe naar een Gezonde Generatie in 2040. Mentale gezondheid is daar een essentieel onderdeel van: een Gezonde Generatie is namelijk ook een mentaal Gezonde Generatie. De komende jaren kijken we daarom samen met jongeren en partners hoe we de mentale druk op de jeugd kunnen verminderen.

Lees het volledige onderzoek hier.

 

Gerelateerde berichten