Word supporter

Samenwerkende gezondheidsfondsen noemen het besluit van staatssecretaris Maarten van Ooijen om de preventietafel alcohol stop te zetten moedig en onontkoombaar

  • Alcoholpreventie
  • Nieuws

Johan van de Gronden (directeur KWF Kankerbestrijding) en Karin Bemelmans (aanvoerder impact a.i. Maag Lever Darm Stichting) reageren namens AlcoholPreventie voor de Gezonde Generatie:

“Het besluit om de preventietafel alcohol stop te zetten is moedig en onontkoombaar. Er is de afgelopen 4 jaar veel inspanning geleverd om de alcoholtafel te laten werken maar cijfers van het RIVM laten zien dat dat te weinig heeft opgeleverd.

Goed dat de staatssecretaris aangeeft dat er een nieuwe fase aanbreekt waarin het bereiken van de doelstelling niet kan wachten op het streven naar consensus. Het besluit is ook in lijn met het standpunt van de WHO dat alcoholbeleid niet moet worden ontwikkeld in overleg met het belanghebbend bedrijfsleven.

Wat de gezondheidsfondsen betreft is een steviger en minder vrijblijvend alcoholbeleid noodzakelijk in het belang van de volksgezondheid. Het nieuwsbericht van vorige week over de toename van het aantal kankerdiagnoses door leefstijl – waaronder alcoholgebruik – maken dit pijnlijk duidelijk. Dat betekent dat er bewezen effectieve maatregelen moeten worden getroffen zoals het beperken van de beschikbaarheid en zichtbaarheid van alcohol.”

Gerelateerde berichten