Word supporter

Petitie aangeboden om sociaal-emotionele vaardigheden structureel te verankeren in onderwijscurriculum

  • Mentaal Gezonde Leeromgeving

Als basis voor welbevinden, goed leren, gezondheid en gelijke kansen

5 april 2022 – Partijen uit onderwijs, wetenschap, beleid en maatschappij pleiten voor het structureel verankeren van sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijscurriculum. Vandaag bieden zij een petitie aan waarin ze de politiek hiertoe oproepen. Door sociaal emotionele vaardigheden te verankeren in het onderwijscurriculum krijgen leerkrachten meer tijd en mogelijkheden om leerlingen over zichzelf en hun relatie met anderen te leren. Dit maakt hen krachtiger, op school en in de maatschappij.

De partijen zien dit als randvoorwaarde voor welbevinden, goed leren, gezondheid en gelijke kansen voor elke leerling. Ook jongeren zelf zien het belang van goed ontwikkelde sociaal emotionele vaardigheden en geven aan deze vaardigheden op school te willen ontwikkelen. Wij steunen die oproep!

Daarom vragen de Kamerleden deze oproep, in het belang van onze jeugd, op 6 april mee te nemen in het Commissiedebat funderend onderwijs PO/VO. Door naast taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid prioriteit te geven aan sociaal-emotionele vaardigheden zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren met een stevige basis beginnen aan hun toekomst.

Het belang van sociaal emotionele vaardigheden
School is een plek waar kinderen en jongeren groeien. Door te leren rekenen en schrijven, én door te leren met zichzelf en de ander om te gaan. De nadruk in het onderwijs ligt nu vooral op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen en het meten van concrete leerresultaten. Dat is zonde, want meer aandacht voor sociaal emotionele vaardigheden van leerlingen in het onderwijs levert veel op:

• 11% toename van leerprestaties door een betere motivatie van de leerling
• Meer kansengelijkheid
• Beter welbevinden van leerlingen én leerkrachten
• Maatschappelijke en economische winst

Investeren in de sociaal emotionele ontwikkeling van de jeugd is een investering in de toekomst van huidige en volgende generaties en levert de samenleving (mentaal) gezonde kinderen met meer gelijke kansen op!

Lees hier het position paper.

Gerelateerde berichten