Word supporter

Samen maken we de gezondste generatie

  • Sporten & bewegen

Jongeren sporten en bewegen veel te weinig en voelen zich daartoe ook onvoldoende aangemoedigd

Gezonde Generatie is de nieuwe partner van Olympic Moves. Het doel: álle jongeren in Nederland inspireren en de kans geven op een sportief, gezond en gelukkig leven

3 november 2020 – Jongeren bewegen en sporten veel te weinig. Uit onderzoek van MarketResponse, in opdracht van twintig gezondheidsfondsen, blijkt dat jongeren verschillende barrières ervaren om te bewegen en sporten. VMBO-leerlingen noemen de kosten als grootste belemmering. Leerlingen op HAVO/VWO geven aan dat ze te veel andere verplichtingen hebben. Alle jongeren ervaren weinig support vanuit hun omgeving. Rolmodellen die het gezonde voorbeeld geven zijn schaars en slechts 25% van de jongeren voelt zich aangemoedigd om meer te bewegen. Daar willen NOC*NSF en twintig gezondheidsfondsen verandering in brengen. Samen met TeamNL sporters gaan zij onder andere via ‘Olympic Moves’ jongeren inspireren om meer te sporten en bewegen. Het doel is om zo alle jongeren een eerlijke kans te geven op een sportief, gezond en gelukkig leven. Ongeacht opleiding, achtergrond, inkomen of beperking.

Jongeren ervaren weinig support uit hun omgeving
Het onderzoek laat zien dat bij alle jongeren in Nederland support uit de omgeving ontbreekt. Slechts 25% van de jongeren geeft aan zich aangemoedigd te voelen om meer te gaan sporten en bewegen en maar 13% van de VMBO-leerlingen en 20% van de HAVO/VWO-leerlingen geeft aan dat ze mensen kennen die voldoende sporten en bewegen. Weinig rolmodellen dus die het gezonde voorbeeld geven.

Jongeren kunnen wel wat hulp gebruiken
Jongeren kunnen wel wat extra aanmoediging en goede voorbeelden gebruiken als het gaat om een sportieve en gezonde leefstijl. Die support willen twintig gezondheidsfondsen samen met NOC*NSF geven. Met de Gezonde Generatie als nieuwe partner van Olympic Moves wordt de eerste stap gezet. ‘Wij vinden het belangrijk dat iedere jongere in Nederland, ongeacht opleiding, inkomen, achtergrond of beperking, de kans krijgt op een gezond en gelukkig leven. Dat is de kern van het Gezonde Generatie programma van de twintig gezondheidsfondsen. Geweldig dat NOC*NSF, met steun van Nederlandse Loterij, de Gezonde Generatie omarmt. Voldoende sporten en bewegen is cruciaal en belangrijker dan ooit. Er is één plek waar alle jongeren komen en dat is op school. Het inspirerende schoolsportprogramma ‘Olympic Moves’ willen we benutten om sport, bewegen én gezondheid nog dichter bij alle jongeren van Nederland te brengen. Juist ook bij de jongeren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.’ Aldus Mark Monsma, directeur van het programma Gezonde Generatie.

Extra aandacht voor VMBO met inspiratie vanuit TeamNL
Het is bekend dat leerlingen op het VMBO vaak ongezonder leven dan hun leeftijdsgenoten op HAVO/VWO. Wat dit onderzoek laat zien is dat VMBO-leerlingen hun eigen gezondheid en leven ook een lager cijfer geven dan HAVO/VWO-leerlingen. Op het VMBO is dus de grootste winst te behalen als het gaat om gezondheid en geluk. Binnen het Gezonde Generatie- én het Olympic Moves programma wordt daarom de komende jaren extra aandacht besteed aan het VMBO. Dit lijkt mooi aan te sluiten bij de behoefte van de leerlingen. 70% van de VMBO-ers geeft namelijk aan dat er meer aandacht mag komen voor het feit dat je door sporten en bewegen lekkerder in je vel komt te zitten. En dat is precies wat de sporters van TeamNL willen overbrengen naar de leerlingen. “Gymdocenten zijn van onschatbare waarde voor het in beweging brengen van de leerlingen. Maar ze zijn ook van onschatbare waarde voor Olympic Moves, van de inschrijving tot het coachen en begeleiden tijdens de wedstrijden en finales. Het is mooi dat we met Olympic Moves ook veel gymdocenten bereiken en voor de leerlingen is het support van de sporters van Team NL natuurlijk fantastisch. Zij kunnen als geen ander de boodschap overbrengen dat je net als sport ook je gedrag en leefstijl kunt trainen. En dat het de moeite loont om dat te doen, want je wordt daar niet alleen beter van in je sport, maar op vele terreinen van het leven. En dat gunnen wij iedere jongere.” Aldus Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF.

Sport en bewegen blijft de rode draad bij Olympic Moves
De samenwerking met de Gezonde Generatie zorgt voor een verbreding en verrijking van het  programma van Olympic Moves, dat al sinds 18 jaar door NOC*NSF en de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) wordt georganiseerd. Meer dan duizend vakdocenten lichamelijke opvoeding zetten zich in om via ‘Olympic Moves’ (de grootste schoolsportcompetitie voor het voortgezet onderwijs) meer dan 150.000 jongeren actief te laten bewegen. Het huidige programma bestaat uit 18 sporten. Naast bekende competitiesporten als atletiek, voetbal en hockey, worden er ook sporten als streetdance en minitrampoline aangeboden. Vanaf dit jaar worden er twee nieuwe toegankelijke sporten aan het programma toegevoegd: dodgeball en beachvolleybal en komt er extra aandacht voor leerlingen met een beperking. Cees Klaassen, directeur KVLO: ‘Sport en bewegen blijft de rode draad, maar naast de schoolsportcompetitie worden jongeren geholpen om meer te ontdekken over zichzelf, te leren waar ze goed in zijn en willen we hen inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Ongeacht talent, aanleg, achtergrond of mogelijkheden. Het draait om het samen vinden van plezier in sport en gezondheid, zelfontplooiing en meer zelfvertrouwen’. Ook is er extra aandacht voor de vakdocenten Lichamelijke Opvoeding, die een belangrijke rol spelen in het leggen van een brede beweegbasis voor alle kinderen in Nederland.

 

Gerelateerde berichten