Word supporter

Een gezonde omgeving voor onze kinderen.

Daar is geen magie voor nodig, maar actie.

Lopende campagnes

De Gezonde Generatie

We willen onze kinderen beschermen en gezond houden. Maar waarom wordt dat dan zo moeilijk gemaakt? Dat kan anders! Door gezond eten en drinken aantrekkelijker en goedkoper te maken. Te zorgen voor minder prestatiedruk op jongeren en meer aandacht voor elkaar. Én meer ruimte om te bewegen, rookvrij natuurlijk. Een gezonde omgeving voor onze kinderen. Daar is geen magie voor nodig, maar actie! En dat is hard nodig want, meer dan de helft van de Nederlanders is chronisch ziek en als we niets doen, wordt dat alleen maar meer. Daarom bundelen wij, als gezondheidsfondsen, de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de Gezonde Generatie.

Onze laatste updates

Bekijk al ons nieuws

De urgentie

De jeugd in Nederland loopt nog veel vermijdbare gezondheidsrisico’s, die leiden tot gezondheidsschade op de korte en lange termijn. Als we niets doen is meer dan de helft van de Nederlanders chronisch ziek en neemt de mentale druk op jongeren en jongvolwassenen toe, met mogelijke gevolgen voor hun psychische gezondheid. Dit kunnen we voorkomen als de jeugd gezonder gaat leven. We leggen hiervoor de basis bij kinderen in de leeftijdscategorie van -9 maanden t/m 24 jaar. Het gezamenlijk verbeteren van hun gezondheid levert heel Nederland veel op. Jongeren gaan zich energieker en gezonder voelen in sociaal, fysiek en mentaal opzicht. Dit zorgt voor een gezondere bevolking met minder chronisch zieken, minder zorgkosten en een langer gezond leven voor iedereen in Nederland.

Lees wat wij doen

 

Baby wordt vastgehouden door moeder. Ze zijn op een rookvrij schoolplein en kijken elkaar vrolijk aan.

De ambitie

Onze ambitie is dat in 2040 de Nederlandse jeugd de gezondste is ter wereld. Niet omdat we willen winnen of de beste willen zijn, maar omdat we onszelf willen blijven verbeteren. En zolang er andere landen zijn die hun jeugd een gezonder leven geven, dan kunnen wij daarvan leren. Wij willen ons aan die goede voorbeelden optrekken. Andersom zou het ook mooi zijn als wij, met alles dat we in Nederland de komende jaren gaan doen en leren, ook andere landen kunnen inspireren om het nog beter te doen voor hun jeugd. Want uiteindelijk verdient natuurlijk ieder kind en iedere jongere, waar ook ter wereld, een gezond leven dat de vrijheid geeft om het beste uit zichzelf en het leven te halen. Om dat mogelijk te maken werken we aan een gezonde basis, een gezonde leefstijl én een gezonde omgeving voor alle jongeren met en zonder een beperking.

Ontdek ons verhaal

 

Voor en door jongeren

Jongeren zijn een onmisbare factor in ons programma, want van wie krijgen we nu het beste inzicht in wat er speelt onder de jonge generatie? Natuurlijk van jongeren zelf. We willen het jongerenperspectief waarborgen door jongeren inspraak te geven in zaken die gaan over hun toekomst. Dit doen we door nauw samen te werken met jongerenorganisaties in Nederland, jonge (micro)influencers te betrekken en via ons eigen jongerenplatform 2K40 inspirerende content te creëren, voor en door jongeren. Op deze manier hopen we andere jongeren te inspireren gezondere keuzes te maken.

Twee jongens staan op een rookvrij schoolplein naast elkaar. De jongen links kijkt naar de zijkant en de jongen links kijk recht in het beeld en heeft een basketbal in zijn handen.